Vizualizace dat z Arduina

Pro účely zobrazení naměřených hodnot z Arduina lze samozřejmě použít vestavěný serial plotter, leč jeho možnosti jsou značně omezené a například pokud chcete i data ukládat, tak tuto funkcionalitu nemá. Potřeboval jsem data nejen zobrazit, ale i ukládat do souboru(ideálně CSV). Proto jsem hledal na webu program, který by umožňoval nejen vizualizaci, ale i možnost ukládání dat do souboru pro budoucí použití. Našel jsem program SerialPlot(https://bitbucket.org/hyOzd/serialplot/).

Komunikace není nikterak složitá:

  • nastavíte port a jeho rychlost
  • pak již stačí z Arduina posílat řetězce s hodnotami oddělenými čárkou

Pro mé účely je naprosto vyhovující a mohu jej pouze doporučit.

Leave a Reply