SLG 2016 (OSRAM)


Připojení k Arduinu

Pin SLG 2016Název pinu SLG 2016Pin Arduino
1WriteD2
2A1D3
3A0D4
4Vcc5V
5D0D5
6D1D6
7D2D7
8D3D8
9D4D9
10D5D10
11D6D11
12Blank5V
13Clear5V
14GNDGND

Zdrojový kód pro Arduino

#define SLR2016_A0 4
#define SLR2016_A1 3
#define SLR2016_WR 2
const byte SLR2016_D[] = {5, 6, 7, 8, 9, 10, 11};
char msg[] = "     SLR 2016 DEMO     ";

void setup() {
  for (byte i = 0; i < 7; i++) {
    pinMode(SLR2016_D[i], OUTPUT);
  }
  pinMode(SLR2016_A0, OUTPUT);
  pinMode(SLR2016_A1, OUTPUT);
  pinMode(SLR2016_WR, OUTPUT);
}

void loop() {
  for (byte p = 3; p <= 20; p++) {
    for (byte c = 0; c < 7; c++) {
      digitalWrite(SLR2016_A0, bitRead(c, 0));
      digitalWrite(SLR2016_A1, bitRead(c, 1));
      for (byte i = 0; i < 7; i++) {
        digitalWrite(SLR2016_D[i], bitRead(msg[p - c], i));
      }
      if (c < 4) {
        digitalWrite(SLR2016_WR, LOW);
        digitalWrite(SLR2016_WR, HIGH);
      }
    }
    delay(300);
  }
}

Demo video


Leave a Reply