TIL303 (Texas Instruments)


Připojení k Arduinu

Pin TIL303Název pinu TIL303Pin Arduino
1AD6
2CA(A,F)5V (přes odpor 220ohm)
3FD7
4GD8
5
6ED4
7CA(D,E,DP)5V (přes odpor 220ohm)
8DD3
9CD2
10DPD9
11
12
13CA(B,C,G)5V (přes odpor 220ohm)
14BD5

Zdrojový kód pro Arduino

#include "SevSeg.h"
SevSeg sevseg;

void setup() {
  byte numDigits = 1;
  byte digitPins[] = {};
  byte segmentPins[] = {6, 5, 2, 3, 4, 7, 8, 9};
  bool resistorsOnSegments = true;
  byte hardwareConfig = COMMON_ANODE;
  sevseg.begin(hardwareConfig, numDigits, digitPins, segmentPins, resistorsOnSegments);
}

void loop() {
  for (int i = 0; i < 10; i++) {
    sevseg.setNumber(i, i % 2);
    delay(300);
    sevseg.refreshDisplay();
  }
}

Demo video

Leave a Reply