DL-440M (Siemens)

DL440M


Připojení k Arduinu

Pro připojení anod vždy používejte předřadný odpor, jinak dojde ke zničení displeje!

Pin DL-440MNázev pinu DL-440MPin Arduino
1
2ED6
3DD5
4
5CD4
6DPA0
7CATHODE 2D10
8BD3
9GD8
10AD2
11FD7
12CATHODE 1D9

Zdrojový kód pro Arduino

#include "SevSeg.h"

SevSeg sevseg; 

byte numDigits = 2; //Change number of digits by type
byte digitPins[] = {9, 10};//Change number of pins by type
byte segmentPins[] =  {2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, A0};
bool resistorsOnSegments = true; 
byte hardwareConfig = COMMON_CATHODE; 
bool updateWithDelays = false; 
bool leadingZeros = true; 

void setup() {
  sevseg.begin(hardwareConfig, numDigits, digitPins, segmentPins, resistorsOnSegments, updateWithDelays, leadingZeros);
  sevseg.setBrightness(100);
  delay(2000);
}

void loop() {
  static unsigned long timer = millis();
  static int deciSeconds = 0;
  static byte deciPoint = 0;
  if (millis() - timer >= 300) {
    timer += 300;
    deciSeconds++;
    deciPoint++;
    if (deciPoint == numDigits) {
      deciPoint = 0;
    }
    if (deciSeconds == pow(10, numDigits)) {
      deciSeconds = 0;
    }
    sevseg.setNumber(deciSeconds, deciPoint);
  }
  sevseg.refreshDisplay();
}Demo video


Leave a Reply